Bluebell Woods Open registered players

 MPO (21)PDGA numberPDGA ratingPaidConfirmedRegistered on
1 Blær Örn80554YesYes2018-01-08 22:56:08
2 Matt Cutler8836946YesYes2018-01-08 23:17:45
3 Jón Símon Gíslason63172924YesYes2018-01-15 22:13:39
4 Mikael Máni Freysson85166924YesYes2018-01-15 23:58:47
5 Simon Luard8804955YesYes2018-01-16 11:28:08
6 Hamish Blair8863YesYes2018-01-16 11:48:56
7 Mark Fleetham38715903YesYes2018-01-16 15:12:47
8 Rickrick Murphy37024YesYes2018-01-16 18:39:25
9 Seonaidh Charity8864YesYes2018-01-17 15:55:57
10 Martin Milne72022947YesYes2018-01-25 00:04:11
11 Jörgen Puis75009935YesYes2018-02-04 19:43:01
12 Max Regitnig27812YesYes2018-02-06 00:06:20
13 Tim Murphy80319YesYes2018-02-19 00:33:33
14 Chris O'Brien34659968YesYes2018-02-19 04:18:59
15 Joe O'Brien64002958YesYes2018-03-13 23:24:53
16 Tony Ferro33551997YesYes2018-03-14 08:35:44
17 Edward Green71800921YesYes2018-03-14 09:08:32
18 Angus Green79483911YesYes2018-03-15 15:46:07
19 John Bruce8845YesYes2018-03-29 14:37:59
20 Mads Schmidt67907967YesYes2018-04-05 20:54:33
21 Freddy Unt88124951YesYes2018-04-10 13:27:51
 FPO (8)PDGA numberPDGA ratingPaidConfirmedRegistered on
1 Sue Underwood8806877YesYes2018-01-01 22:45:49
2 Maris Perendi86494855YesYes2018-01-09 20:41:24
3 Trine Haugen87620807YesYes2018-01-15 23:42:52
4 Kolbrun Mist Palsdottir84753759YesYes2018-01-16 11:46:42
5 Emily Wilsdon73489797YesYes2018-01-16 14:10:00
6 Lauren Kirsch99381YesYes2018-01-16 20:26:28
7 Iben Blaabjerg41991834YesYes2018-01-22 23:57:46
8 Sini Lindholm80281889YesYes2018-03-16 11:43:17
 MP40 (6)PDGA numberPDGA ratingPaidConfirmedRegistered on
1 Laura Nagtegaal44969881YesYes2018-01-15 22:23:34
2 Freddy Haugen85165878YesYes2018-01-15 23:28:49
3 Richard Clegg8828824YesYes2018-01-16 11:52:59
4 Árni Sigurjónsson80718YesYes2018-01-16 14:11:49
5 Jarno Oljakka42500YesYes2018-01-16 23:02:04
6 Jeremy Yager40104959YesYes2018-03-16 12:24:06
 MP50 (8)PDGA numberPDGA ratingPaidConfirmedRegistered on
1 Monke Hägglund75234925YesYes2018-01-07 18:36:08
2 Tjoppe Söderblom48884910YesYes2018-01-08 22:27:31
3 Haukur Arnar Árnason8800891YesYes2018-01-08 22:29:45
4 Ivan Bromage8814907YesYes2018-01-15 22:59:26
5 Olafur Haraldsson86802815YesYes2018-01-16 01:05:13
6 Juergen Hengstler8324YesYes2018-01-18 18:50:03
7 Randy Stroh4619857YesYes2018-03-31 18:47:43
8 Derek J Robins5980950YesYes2018-04-05 12:19:25
 MP60 (2)PDGA numberPDGA ratingPaidConfirmedRegistered on
1 Trant Luard76292YesYes2018-03-13 14:26:55
2 Guy Luard107928YesYes2018-03-25 18:48:57
 MJ18 (2)PDGA numberPDGA ratingPaidConfirmedRegistered on
1 Cole Hamilton107940YesYes2018-04-09 21:18:19
2 Jamie Chauvet1079752018-04-14 22:10:22
 MA1 (21)PDGA numberPDGA ratingPaidConfirmedRegistered on
1 Dean Schaub60749921YesYes2018-01-09 11:33:45
2 Jorn Bakker80921YesYes2018-01-12 16:40:26
3 Tom Eriksson97335742YesYes2018-01-15 22:20:30
4 Jonathan Spenceley99843885YesYes2018-01-16 03:50:28
5 Hlynur Friðriksson98460814YesYes2018-01-16 08:44:46
6 Paul Sterk78001867YesYes2018-01-16 08:47:21
7 Paul Hodgson80099887YesYes2018-01-16 09:10:22
8 Jón Axel Rögnvaldsson99206814YesYes2018-01-16 09:59:57
9 Bjarni Þór Breiðfjörð Bjarnason77422868YesYes2018-01-16 10:28:03
10 Scott Rickard69513875YesYes2018-01-16 14:06:25
11 Sam George73272894YesYes2018-01-16 16:03:14
12 Richard Hooper60480899YesYes2018-01-16 16:14:16
13 Graham Robbie62324YesYes2018-01-16 20:23:44
14 Caleb Santos100931818YesYes2018-01-31 22:12:04
15 Gage Stiles103230919YesYes2018-02-23 15:30:49
16 Andrew Finlay80128866YesYes2018-03-07 02:54:08
17 Rene Treier81088926YesYes2018-03-12 13:12:09
18 Noah Luard69471YesYes2018-03-13 18:48:46
19 Charlie O'Brien52595927YesYes2018-03-19 19:00:23
20 Patrick Green42722894YesYes2018-04-11 19:36:08
21 David Meek64699YesYes2018-04-11 21:50:52
 FA1 (6)PDGA numberPDGA ratingPaidConfirmedRegistered on
1 Marie-Louise Eriksson97497709YesYes2018-01-15 22:25:49
2 Ragnhildur K Einarsdóttir99750529YesYes2018-01-16 10:18:22
3 Taija Laakso79906YesYes2018-01-17 16:47:10
4 Annie Bechtel103877YesYes2018-01-21 17:44:20
5 Katelynn O'Neill104468YesYes2018-02-05 21:47:38
6 Ala Bagnucka106776YesYes2018-03-23 02:35:24
 MA2 (17)PDGA numberPDGA ratingPaidConfirmedRegistered on
1 Joseph Noble71207787YesYes2018-01-16 13:08:03
2 Shaun Hilton100244YesYes2018-01-16 21:10:57
3 Mark Reid90335YesYes2018-01-17 13:42:19
4 Myles Jackson88357829YesYes2018-01-17 13:57:20
5 Simon Jack104348YesYes2018-01-31 13:07:59
6 Jesse Tomalty98194874YesYes2018-02-02 21:08:16
7 Dennis Stenholt Sørensen101218YesYes2018-02-06 10:29:54
8 Kevin Eagle105006YesYes2018-02-17 16:53:16
9 Patrick McCauley106061YesYes2018-03-05 15:14:40
10 Mikko Põder87554839YesYes2018-03-17 09:51:24
11 Sam Banner105526YesYes2018-03-19 20:44:58
12 John Wilson98994755YesYes2018-03-29 18:22:16
13 Andy Wilson102428YesYes2018-03-29 21:08:20
14 Robbie Reekie67553838YesYes2018-03-29 22:32:59
15 Alan Davidson107583YesYes2018-04-03 22:03:17
16 Andrew Borthick99465651YesYes2018-04-03 23:01:02
17 Chris Smith107706YesYes2018-04-05 23:48:54

The number of registered players:91 (Maximum number of players 90)
Confirmed:90 (Maximum number of players 90)
Used wildcards:0 (Max number of wildcards 0)
CANADA2
DENMARK4
ESTONIA5
FINLAND3
GERMANY3
ICELAND11
NETHERLANDS4
NORWAY2
POLAND1
SWEDEN3
SWITZERLAND4
UNITED KINGDOM46
UNITED STATES3

Register here

Comments are closed.